top of page
 • Writer's pictureLDA

กาวยาแนวสำหรับกระเบื้องสระว่ายน้ำ


กาวยาแนวสำหรับกระเบื้องสระว่ายน้ำ
กาวยาแนวสำหรับกระเบื้องสระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำชนิดโครงสร้างคอนกรีต มักมีการปูกระเบื้องเพิ่อปิดผิวคอนกรีต ดังนั้นรอยต่อระหว่างแผ่นกระเบื้องที่ปูกรุทับจะต้องมีการใช้กาวยาแนวสำหรับกระเบื้องสระว่ายน้ำ


โดยกาวยาแนวสำหรับงานกระเบื้องสระว่ายน้ำจำเป็นต้องเป็นกาวยาแนวที่มีคุณสมบัติพิเศษที่สูงกว่ากาวยาแนวกระเบิ้องทั่วไป


คุณสมบัติที่จำเป็นของกาวยาแนวสำหรับงานกระเบื้องสระว่ายน้ำ มีดังนี้


 1. มีกำลังยึดเกาะได้สูง ทนทานต่อแรงดันน้ำได้ดี ไม่ลอกล่อนได้ง่าย

 2. ทนทานต่อสารเคมี ที่จะมีการใช้บำบัดในสระว่ายน้ำ

 3. ทนทานต่อแสงแดด และความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

 4. ป้องกันหรือยับยั้งการเกิดราดำได้

 5. ป้องกันหรือยับยั้งการเกิดตะไคร้น้ำได้

 6. ป้องกันคราบสกปรกเกาะติดได้ดี

 7. ไม่มีสารที่ทำให้ผิวกระเบื้องในสระว่ายน้ำเกิดคราบขาว


วิธีการใช้ยาแนวกับกระเบื้องปูสระว่าน้ำ

 1. เริ่มยาแนวได้หลังจากปูกระเบื้องแล้วเสร็จ 48 ชั่วโมง

 2. ทำความสะอาดร่องที่จะยาแนวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น ด้วยแปรงขนเล็กก่อนทำการยาแนว และไม่ให้มีน้ำขังในร่องที่จะยาแนว

 3. ควรเว้นร่องสำหรับยาแนวระหว่าง 2 ถึง 15 มิลลิเมตร

 4. ความลึกของร่องสำหรับยาแนว ควรมากกว่า ⅔ ของความหนาแผ่นกระเบื้อง

 5. ต้องอัดกาวยาแนวให้เต็มร่อง และปาดกาวยาแนวให้เต็มร่อง

 6. ต้องปาดกาวยาแนวออกจากหน้าพื้นผิวกระเบื้องให้ได้มากที่สุด เพื่อป้องกันกระเบื้องเป็นคราบ เมื่อกาวยาแนวเริ่มบ่มตัวก็ใช้ฟองน้ำชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดคราบออกจากพื้นผิวอีกครั้งหนึ่ง

 7. ให้บ่มยาแนว 48 ชั่วโมงโดยใช้กระดาษเหนียวหรือกระดาษสีน้ำตาลสำหรับห่อของคลุมไว้ให้ทั่ว เพื่อให้กาวยาแนวสระว่ายน้ำค่อย ๆ บ่มตัว และยังช่วยป้องกันเศษสิ่งสกปรก ฝุ่นละอองต่าง ๆ มาเกาะติดที่ยาแนว ซึ่งจะทำความสะอาดออกได้ยาก

 8. เมื่อกาวยาแนวบ่มตัวสมบูรณ์แล้ว ให้ทำความสะอาดร่องยาแนว ด้วยการเช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง

 9. ควรให้สระว่ายน้ำที่ใช้งาน มีค่า pH อยู่ที่ 7.2-7.8 เพื่อป้องกันน้ำมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกาวยาแนวสระว่ายน้ำและกาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง


สรุป : ไม่ควรใช้กาวยาแนวที่ใช้ปูกระเบื้องทั่วไป มาใช้กับงานปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ควรเลือกใช้กาวยาแนวที่ออกแบบและผลิตมาโดยเฉพาะสำหรับงานสระว่ายน้ำ


Comments


bottom of page