top of page
 • Writer's pictureLDA

การบ่มคอนกรีต


การบ่มคอนกรีต งานก่อสร้าง
การบ่มคอนกรีต งานก่อสร้าง


การบ่มคอนกรีต ( Concrete Curing ) คือ การเพิ่มความชื้นให้กับผิวคอนกรีตโดยตรง ภายหลังจากที่คอนกรีตได้แข็งตัวแล้ว เพื่อทดแทนการระเหยของน้ำออกจากคอนกรีต ซึ่งจะช่วยให้ปฎิกิริยาไฮเดรชั่น ของซีเมนต์เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ และมีผลทำให้กำลังอัดของคอนกรีตพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ประโยชน์ของการบ่มคอนกรีต คือ คอนกรีตจะมีกำลัง มีความทนทาน และป้องกันการแตกร้าว


การบ่มคอนกรีต ทำได้ 4 วิธี คือ การขังน้ำ การฉีดรดน้ำ การคลุมด้วยวัสดุปิดผิว การบ่มด้วยน้ำยาเคมีเคลือบผิว


การบ่มคอนกรีต ด้วยการขังน้ำ มีข้อควรระวัง คือ อย่าให้น้ำที่ใช้บ่มมีอุณหภูมิต่ำกว่าคอนกรีตเกินกว่า 10 องศาเซลเซียส


การบ่มคอนกรีต ด้วยการฉีดน้ำ มีข้อควรระวัง คือ น้ำจะแห้งเร็วที่ผนังแนวดิ่ง


การบ่มคอนกรีต ด้วยการการคลุมด้วยวัสดุปิดผิว โดยใช้กระสอบหรือผ้าในการบ่มคอนกรีต กระสอบหรือผ้าที่ใช้ควรเป็นวัสดุที่มีความหนาพอสมควรเพื่อไม่ให้แห้งเร็วเกินไป และต้องรดน้ำให้เปียกชุ่มอยู่ตลอดเวลาการบ่มด้วย


การบ่มคอนกรีต ด้วยการการคลุมด้วยวัสดุปิดผิว โดยใช้แผ่นพลาสติก มีข้อควรระวัง คือ แผ่นพลาสติกจะชำรุดได้ง่าย และอาจปลิวหลุดได้ง่ายเพราะแรงลม


การบ่มคอนกรีต ด้วยการใช้น้ำยาเคมีเคลือบผิว มีข้อควรระวัง คือ น้ำยาเคมีที่ใช้พ่นอาจทำอันตรายให้กับผู้ที่อยู่ใกล้เคียง และการใช้สารเคมีสำหรับการบ่ม ไม่ควรจะฉีดพ่นสารเคมีเหล่านั้นลงบนเหล็กเสริม หรือรอยต่อของการก่อสร้าง เป็นต้น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวต้องการการยึดเกาะที่ดีกับคอนกรีตที่จะเทต่อไปภายหลัง


คอนกรีตจำเป็นต้องได้รับการบ่มทันที ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเทและคอนกรีตได้แข็งตัวแล้ว ( โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 2-6 ชั้่วโมง ) และควรบ่มต่อไปจนกระทั่งคอนกรีตมีกำลังอัดตามต้องการ


การบ่มป้องกันคอนกรีตไม่ให้เกิดการสูญเสียความชื้นไม่ว่าจะด้วยความร้อนหรือลม ไม่ให้คอนกรีตร้อนหรือเย็นมากเกินไป ไม่ให้สัมผัสกับสารเคมีที่จะเป็นอันตรายต่อคอนกรีตและไม่ถูกชะล้างโดยน้ำฝนหลังจากเทคอนกรีตเสร็จใหม่ๆ


เพื่อไม่ให้คอนกรีตได้รับความเสียหายในขณะที่บ่มอยู่ ให้ระวังการสั่นสะเทือน การกระแทก การรับน้ำหนักมากเกินไป การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างมากในเวลาสั้นๆ เป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอายุต้นๆ ของคอนกรีต


เวลาในการบ่มคอนกรีต เมื่อใช้ปูนซ๊เมนต์ ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1

 1. เสา, คาน, กำแพง = 7 วัน

 2. พื้นบ้าน, พิ้นถนนในบ้าน = 8 วัน

 3. ถนน, ลานจอดรถ = 14 วัน

 4. แผ่นพื้นบาง = 14 วัน

 5. ฐานรากแผ่ขนาดใหญ่ = 14 วัน


เวลาในการบ่มคอนกรีต เมื่อใช้ปูนซ๊เมนต์ ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 3

 1. เสา, คาน, กำแพง = 4 วัน

 2. พื้นบ้าน, พิ้นถนนในบ้าน = 4 วัน

 3. ถนน, ลานจอดรถ = 7 วัน

 4. แผ่นพื้นบาง = 7 วัน

 5. ฐานรากแผ่ขนาดใหญ่ = 7 วัน

Comentarii


bottom of page