top of page
  • Writer's pictureLDA

การจับเซี้ยม

การจับเซี้ยม คือ การกำหนดมุมขอบผนังหรือเสาก่อนการฉาบปูน เพื่อให้การฉาบออกมาเรียบได้ระนาบที่เท่ากัน โดยทำการจับเซี้ยมที่ตรงจุดที่เป็นมุมต่าง ๆ เช่น มุมห้อง มุมเสา มุมขอบหน้าต่าง มุมวงกบประตู


งานจับเซี้ยมมี 2 วิธี คือ


  1. การจับเซี้ยมด้วยปูน เป็นวิธีที่ช่างจะใช้เกรียงปาดปูนลงบนผนังก่อตามแนวที่วัดไว้ โดยจะป้ายให้ออกมาเหมือนกับเกล็ดปลา ช่างสามารถทำการจับเซี้ยมได้โดยไม่ต้องหาอุปกรณ์ใดมาเพิ่ม แต่มีข้อควรระวัง คือ ช่างที่ไม่ชำนาญอาจทำให้ปูนแห้งระหว่างจับเซี้ยม ซึ่งทำให้ผนังแตกร้าวได้ในภายหลัง

  2. การจับเซี้ยมด้วยเซี้ยมสำเร็จรูป โดยเลือกใช้ได้ทั้งเซี้ยมเหล็ก หรือเซี้ยมพลาสติก วิธีการทำ คือการปาดปูนลงบนผนังแล้ววางเซี้ยมทับลงไปตรงมุม จากนั้นก็ปาดปูนทับผนังทั้งสองฝั่งอีกที วิธีนี้จะช่วยให้การจับเซี้ยมมีความแม่นยำ และมีความรวดเร็ว ซึ่งจะลดปัญหาปูนแห้งระหว่างการจับเซี้ยม อันเป็นสาเหตุของปัญหาผนังแตกร้าวได้การจับเซี้ยม
การจับเซี้ยม

การจับเซี้ยมด้วยเซี้ยมสำเร็จรูป
การจับเซี้ยมด้วยเซี้ยมสำเร็จรูป

留言


bottom of page